Redakční Systém
Turisticky informacni server Dvur Kralove a okoli. Welcome in Dvur Kralove and choose your language EN, DE, FR, PL, CZ? rocni obdobi
TIC Dvůr Králové a okolírocni obdobi
TIC Dvůr Králové a okolírocni obdobi
CZDEFRENPL
  
rocni obdobi
Archiv článků    Zpravodajství > Královédvorské listy > -
170 let pošty Dvůr Králové n. L. 1836 - 2006 – II
170 let pošty Dvůr Králové n. L. 1836 - 2006 – II25.11.2006 V roce 1936 se konala ve Dvoře Králové n. L. od 4. července do 16. srpna Textilní a krajinská výstava. Ještě před zahájením výstavy byla na poštovní budova opravena omítka, na průčelí budovy byl připevněn neonový nápis, v budově byla provedena rekonstrukce celého osvětlovacího vedení, nad listovními přihrádkami abonentů byly zabudovány elektrické světelné hodiny a byly provedeny nátěry nábytku dřevěných přepážek a dveří. Od 16. července byla zavedena doprava poštovních zásilek k vlakové poště nákladním autem a doručování balíků po Dvoře Králové dvěma motorovými vozidly. Na výstavišti byla zřízena pobočka poštovního úřadu 1 a podané listovní zásilky orážel poštovní zaměstnanec Stránský zatím jediným pamětním razítkem ze Dvora Králové n. L. V jubilejním roce stého výročí vzniku pošty v místě pracovali na poštovním úřadě zaměstnanci v těchto zařazeních: přednosta, náměstek přednosty, 4 poštovní tajemníci, 2 poštovní adjunkti, 2 poštovní elévové, 2 provozní asistenci, 4 revidenti, 17 asistentů, 4 akcesisté, 2 pomocníci a 28 poštovních podúředníků a zřízenců. 8. září 1904 byl ve Dvoře Králové n. L.zřízen poštovní úřad 2. Od svého založení byl stále umístěn ve stejné budově, jen došlo k výměně provozních místností. Původně to byl pouze úřad podací a teprve v roce 1958 tu byla zřízena doručovací pošta. Prvním poštmistrem byl Dalibor Hladík, po něm tuto funkci zastával J. Bruckmayerová a dále následovali Metoděj Malát (1907 až 1934), Zdeněk Köcher (1935 – 1948), Josef Cajska (1948 – 1950), Alois Dušánek (1950 – 1962), Josef Frýzl (1962 – 1975). Od roku 1975 byla vedoucí pošty Jana Vávrová. Věstník FMS z 29. března 1984 oznámil, že od 1. dubna 1984 se název této pošty změnil na Dvůr Králové n. L. 3. Od 1. 1. 1992 až do uzavření této pošty 10. 8. 2000 byla vedoucí paní Yveta Karbulová. Od března 1938 byl přednostou poštovního úřadu 1 Josef Šáfer. Když byl 15. března 1939 obsazen i zbytek českých zemí a vytvořen protektorát, začala postupná germanizace, která se projevila i na poštovních razítkách. Okupační režim zasáhl také do života mnohých poštovních zaměstnanců. Jaroslav David byl v roce 1942 popraven, někteří zaměstnanci byli nasazeni na práci do Německa. Po osvobození Československa (do Dvora Králové vstoupila Rudá armáda 10. května v ranních hodinách) začaly práce na obnovení činnosti poštovních úřadů v území odtrženém po mnichovské konferenci a nová etapa rozvoje pošty v místě. Po květnovém osvobození vypomáhal jako přednosta poštovního úřadu Josef Šáfer, který byl roku 1941 pensionován, od června 1945 byl ve funkci Jaroslav Vysoký, od března 1948 Jindřich Štěrba a 1. října 1950 nastoupil Milan Pišl. 27. října 1948 byla na poštovní budově odhalena pamětní desta Jaroslavu Davidovi. V té době byl poštovní úřad 1 okrskovým poštovním úřadem. Do tohoto okrsku patřily poštovní úřady Bílá Třemešná, Brusnice u Trutnově, Horní Brusnice, Horní Vlčkovice, Huntířov, Choustníkovo Hradiště, Kocléřov, Kuks, Mostek, Nová Kocbeř, Žireč a Dvůr Králové 2. V roce 1954 byl v budově pošty dobudován telefonní automat pro místní styk. Od roku 1967 jezdí navečer poštovní auto se zásilkami i z okolních pošt do Pardubic a ráno odtud přiváží listovní zásilky a balíky. Dnes přepravní středisko Dvůr Králové n. L. 1 také používá automobilové pošty Pardubice – Vrchlabí a poštovního kurzu Trutnov – Dvůr Králové n. L. K vlakovým poštám se zajíždí jen 2x denně (spoje Pardubice – Liberec a Liberec – Pardubice). Usnesením rady ONV v Trutnově ze dne 14. 6. 1964 byly ke Dvoru Králové n. L připojeny obce Zboží a Žireč. Pošta v Žirči (od roku 1973 s PSČ 544 41) však zůstávala pod názvem Žireč až do roku 1978. Věstník FMS z 20. 4. 1978 oznámil změnu názvu na Dvůr Králové n. L. 4, ale razítko a PSČ 544 04 začala pošta užívat až od 7. 6. 1978. V letech 1958 až 1959 byla dostavěna pravá přední část budovy pošty. K. 1. 4. 1963 se změnil název poštovní úřad na pošta. V letech 1960 – 1971 byla vedoucí pošty Jarmila Štěrbová, v letech 1971 – 1975 Věra Kučerová, pak Bedřich Šebesta(1975 – 1978), Alena Mottlová (1978 – 1980, Jaroslava Kaupová (od r. 1981). Od 1. 4. 2006 zastává funkci vedoucího pošty ing. Dan Hysek. Aby si poštovní správa připravila podmínky na používání poloautomatických a automatických strojů, zavedla podle pokynu FMS od 1. 1. 1973 poštovní směrovací čísla (PSČ). Poště 1 bylo přiděleno PSČ 544 01 a to se také objevilo na poštovních razítkách. Avšak ještě v roce 1985 byla také používána poštovní razítka bez PSČ. Po zrušení pošty Nové Lesy (PSČ 544 71) a Třebihoště (544 73) k 31. červenci 1979 byla od 1. srpna 1979 zavedena pojízdná autopošta na lince Dvůr Králové n. L. – Zaháj – Filířovice – Nové Lesy – Zvičina – Třebihošť – Horní a Dolní Dehtov – Zdobín – Dvůr Králové n. L. Jezdí každý pracovní den, v poštovním autě se úřaduje a používá poštovní razítko Dvůr Králové n. L. 1, označení 8. Ke zrychlenému odbavování poštovních zásilek byly na poštách zaváděny stroje, které orážely zásilky strojovými razítky. Také na poště 1 byly tyto stroje používány.

autor: Královédvorské listy - Miroslav Puš - František Vyhnálek
diskuze: žádný příspěvek
návštěv: 1544
            [CNW:Counter]
©2001-2019 Všechna práva vyhrazena